Training:

Oplossingsgericht werken en community support

Leer effectief te begeleiden aan de hand van concrete resultaten. Technieken om  systematisch te werken volgens het KOP-model.
 • Voor HBO geschoolde hulpverleners
 • 3 bijeenkomsten van 4 uur
 • Studielast zelfstudie 4 uur
 • Erkenning; persoonlijk
 • Maximaal 20 deelnemers per groep
 • Kosten 300,- euro

Algemeen leerdoel

Na het volgen van deze training kan de hulpverlener op een effectieve manier hulp bieden aan kinderen en hun ouders door een optimale werkrelatie aan te gaan en resultaten te behalen met behulp van oplossingsgerichte technieken.

Inhoud

Door de oplossingsgerichte technieken ligt de focus op de wens tot verandering en het ontsluiten van gezonde eigenschappen en hulpbronnen van zowel kind als ouders. Het betrekken van een steunend netwerk is daar een onderdeel van. Binnen een resultaatgerichte hulpverlening worden deze technieken op een gestructureerde wijze ingezet.

De training is gebaseerd op effectief bewezen elementen uit de hulpverlening. Deze elementen zijn: een systematische informatieverzameling (Rijnders, P. 2013), een goede werkrelatie tussen cliënt en hulpverlener (Samen sterker, 2015; Crouzen, M. 2017), oplossingsgerichte gesprekstechnieken (Berg, K. I., 2013; Movisie, 2017) en een steunend netwerk ( Vos, 2012).

Je leert middelen in te zetten om de volgende 6 doelen te bereiken:

 1. op een systematische wijze klachten en krachten van het gezin in beeld brengen
 2. steun uit het eigen netwerk systematisch in kaart brengen, benutten of vergroten
 3. haalbare resultaten (of SMART doelen) stellen
 4. de werkrelatie met je cliënt goed houden en verbeteren
 5. aan te sluiten bij oplossingen van kind en ouders
 6. de voortgang samen met ouders en kind te volgen

Voor wie

HBO-geschoolde jeugdhulpverleners; werkzaam in de ambulante jeugdzorg of de jeugd-ggz.

HBO-geschoolde hulpverleners werkzaam in het ambulante veld van de psychosociale hulpverlening of de psychiatrie.

Toelatingseis/vooropleiding

HBO

Duur en omvang

3 bijeenkomsten van 4 uur

Groepsgrootte

Max. 20 deelnemers

Niveau

Post HBO

Studielast

16 uur, 3 lessen a 4 uur, zelfstudie 4 uur

Toetsing

Schriftelijk

Erkenning / accreditatie

Ja. 12 PE punten

Docenten

Renee Bertrand, Danitsja Kuijpers

Kosten

€ 300,- (vrijgesteld van BTW) Incl. alle materialen.

Cursusdagen & Locatie

1
  Nog niet bekend