Een taal erbij
Een Taal Erbij visualiseert relaties, geeft overzicht en inzicht vanuit een systemisch perspectief. Kosten betaald door RAC, training in EIGEN tijd.
Beroepsethiek Basis en Verdieping
Deze training is voor Jeugdzorgwerkers en Jeugd- en gezinsprofessionals een verplicht onderdeel. Met een basistraining en verdiepingstraining.
Autisme Spectrum Stoornis en comorbiditeit
Wil je hierover meer weten? Betere aansluiting vinden bij je cliënt? Meer zicht op mogelijkheden van behandeling en begeleiding?
WORKSHOP Suïcide preventie ONLINE
Interactieve workshop waarin je leert wat je als professional nodig hebt in de omgang met suïcidale cliënten. Met effectieve communicatie oefeningen.
WORKSHOP Verslaving en autisme ONLINE
Interactieve workshop met veel informatie over verslaving en autisme. Vanuit de praktijk aangeboden met bruikbare tips.
Het begeleiden van mensen met autisme in hun omgeving
RAC Academy geeft met deze training meer inzicht in Autisme Spectrum Stoornissen
Omgaan met agressie
Steeds meer medewerkers krijgen ermee te maken: 'agressief gedrag". Hoe ga je hiermee om? Hoe kun je dit reguleren? Praktijkgericht!
Het toepassen van de basisprincipes van CGT
Cognitieve Gedragstherapie is een effectieve methode om mensen te leren anders tegen problematische situaties aan te kijken
Afstemmen op de sociaal emotionele behoefte van je cliënt
Sociaal Emotioneel onderzoek: wat houdt het in en hoe kun je de uitslag van een SEO onderzoek inzetten in de praktijk.
ToM en SOVA in de begeleiding van kinderen met ASS
Niemand is hetzelfde maar problemen in de sociale communicatie en sociale interactie hebben kinderen met ASS allemaal
WORKSHOP Professionals zijn net mensen
Interactieve workshop waarin je bewuster wordt van de invloed op je werkomgeving. Benut je eigen vaardigheden optimaal voor een ander.
WORKSHOP Autisme Belevings Circuit (ABC)
Het ABC-Circuit laat je door eigen ervaringen voelen hoe het is om met autisme te leven.
WORKSHOP Omgaan met jonge cliënten en ASS
Interactieve workshop met tips, handvatten en tools om op een speelse, bij jouw cliënt passende manier, te ontdekken wat hem/ haar bezig houdt.
Oplossingsgericht werken en community support
Leer effectief te begeleiden aan de hand van concrete resultaten. Technieken om  systematisch te werken volgens het KOP-model.
Echt blijven
Echt zijn, echt blijven. Makkelijk?
WORKSHOP Ik ben echt, wie ben jij?
Interactieve workshop gericht op professionele ontwikkeling
Samen met je cliënt problemen en conflicten aanpakken
“Omgaan met problemen en conflicten is een levensvaardigheid”. Herkennen en voorkomen van conflicten en er mee omgaan.