Onze expertise

RAC Academy is het geaccrediteerde Training Instituut voor Professionals in de Zorg. Onze trainers combineren hun expertise met praktijkervaring in de zorg voor mensen met autisme. Wij geven doeners inzicht in het denken en doen van hun cliënten en praktische handvatten om hiermee om te gaan.

We werken samen met o.a. soci­aal psychia­trisch ver­pleeg­kun­di­gen, prak­tisch peda­go­gi­sche gezins­be­ge­lei­ders, maat­schap­pe­lijk wer­kers, jobcoaches, arbeids­des­kun­di­gen, psy­chi­a­ters, kli­nisch psy­cho­lo­gen, ortho­pe­da­go­gen, GZ-psy­cho­lo­gen, ontwikke­lings­psy­cho­lo­gen en onder­wijs­kun­di­gen van het Regionaal Autisme Centrum.

 

De meeste opleidingen, cursussen en trainingen zijn geaccrediteerd door de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ). Door bij- en nascholing bij RAC Academy haal je punten voor je (her)registratie bij de SKJ.

 

RAC Academy is CRKBO-geregistreerd en heeft het NRTO Keurmerk. Dit betekent dat RAC Academy voldoet aan strenge kwaliteitseisen. We voldoen aan de Europese BTW-richtlijn. Daardoor kunnen we BTW-vrij scholing aanbieden.