Training:

ToM en SOVA in de begeleiding van kinderen met ASS

Niemand is hetzelfde maar problemen in de sociale communicatie en sociale interactie hebben kinderen met ASS allemaal
  • Voor HBO geschoolde hulpverleners
  • 3 bijeenkomsten van 4 uur
  • Studielast zelfstudie 4 uur
  • SKJ accreditatienummer / ID nummer SKJ202046

Algemeen leerdoel

Na het volgen van deze training kan een begeleider een kind met autisme helpen om eerder in een groep geleerde TOM en SoVa vaardigheden te generaliseren naar de thuissituatie.

Inhoud

Kinderen met een Autisme Spectrum Stoornis zoeken weinig contact met hun omgeving of doen dat op een andere manier; ze praten weinig of gaan de interactie juist op een onhandige manier aan. Niemand met ASS is hetzelfde maar problemen in de sociale communicatie en sociale interactie hebben zij allemaal. Het sociaal inzicht en invoelend vermogen bij kinderen met autisme is beperkt, hierdoor ervaren zij moeilijkheden in het begrijpen van (de emoties en gevoelens van) zichzelf en de ander en is het moeilijk om vriendschappen te sluiten en behouden. Voor deze kinderen kan een groepsgewijze SOciale VAardigheidstraining en/of een TOM-training helpend zijn. Binnen het Regionaal Autisme Centrum worden beide groepsbehandelingen gegeven. Probleem van groepsbehandelingen is echter dat het toepassen en vasthouden van de aangeleerde sociale en TOM vaardigheden naar de praktijk (generaliseren) voor onze doelgroep vaak lastig is. Anderzijds is het niet voor ieder kind met autisme mogelijk om aan een groepsbehandeling op kantoor deel te nemen. Ook dan spelen begeleiders een belangrijke rol om in de begeleiding thuis aan de slag te gaan met het (individueel) aanleren van sociale- en TOM vaardigheden.

In deze cursus wordt verder ingegaan op de inhoud van een sociale vaardigheidstraining en TOM-training en hoe deze te generaliseren naar de individuele begeleiding van het kind thuis. Voor wat betreft de TOM-training wordt kennis over de Theory of Mind aangereikt. De drie stadia waarlangs TOM zich ontwikkelt komen uitvoerig aan de orde. Daarnaast wordt uitleg gegeven over de ToM-test-R (Steerneman, P. & Meesters, C., 2009). Dit is een instrument die het construct TOM op een gedifferentieerde wijze benadert. Tenslotte worden aan de hand van casuïstiek praktische voorbeelden en oefeningen uit de groepsbehandeling doorlopen, welke vervolgens in de thuisbegeleiding door begeleiders kunnen worden toegepast.

De SOVA-training vindt zijn oorsprong in de gedragstherapie en de sociale leertheorie. Tijdens deze cursus worden kennis en vaardigheden opgedaan om een SOVA-training (zowel in een groepje, als individueel) uit te voeren. Verschillende technieken komen aan bod, zoals modeling, instructie, oefenen (begeleiding rollenspel), feedback, shaping, (backwards) chaining, discriminatietraining en werken met thuisopdrachten. Er wordt aandacht besteed aan de sociale ontwikkelingsfasen van het ‘normale’ kind en het kind met autisme. Er wordt geoefend met het schrijven van ‘social stories’ (beschrijvingen van alledaagse sociale situaties en sociale scripts), zodat het kind leert wat het in verschillende situaties kan verwachten en hoe het dan kan reageren.

Kortom, een praktische, leerzame en inspirerende cursus!

Voor wie

HBO-geschoolde hulpverleners werkzaam in de ambulante jeugdzorg of jeugd-ggz.

Toelatingseis/vooropleiding

HBO

Duur en omvang

3 bijeenkomsten van 4 uur

Groepsgrootte

Max. 20 deelnemers

Niveau

Post HBO

Studielast

16 uur, 3 lessen a 4 uur, zelfstudie 4 uur

Toetsing

Schriftelijk

Erkenning / accreditatie

SKJ 18,50 punten

Docenten

Geesje van Katwijk

Kosten

€ 345,- (vrijgesteld van BTW) Incl. alle materialen.

Cursusdagen & Locatie

1
  Nog niet bekend