Training:

Samen met je cliënt problemen en conflicten aanpakken

“Omgaan met problemen en conflicten is een levensvaardigheid”. Herkennen en voorkomen van conflicten en er mee omgaan.
  • Leer conflicten herkennen en voorkomen
  • Voor HBO geschoolde hulpverleners
  • 3 bijeenkomsten van 4 uur
  • Studielast zelfstudie 4 uur

Leerdoel

Na het volgen van deze training kan een begeleider beter omgaan met conflicten.

Inhoud

We gaan er vaak van uit dat een conflict maar uit 2 of 3 onderdelen bestaat, het conflict, uit elkaar gaan en weer goed maken.  In de cursus ‘omgaan met problemen en conflicten’ bekijken we een conflict aan de hand van “De Conflictkrater”, ontwikkeld door Do Quekel en Bardo Koolen. Beiden zijn langdurig werkzaam geweest in het speciaal onderwijs.

In de cursus leer je wat “De Conflictkrater” is, waarvoor je het kan inzetten en hoe je ermee moet werken. “De Conflictkrater” bestaat uit 6 stappen die doorlopen moeten worden met een begeleider en een cliënt. De stappen geven inzicht in hoe een persoon zich voor, tijdens en ná een conflict voelt. “De Conflictkrater” biedt de mogelijkheid om op een simpele manier doelen te stellen, conflicten en doelen te bespreken en doelen te behalen.

“De conflictkrater” kan door de hele dag heen ingezet worden. De begeleiders kunnen kinderen of volwassenen op triggers wijzen door codewoorden te gebruik. Of door korte opmerkingen te maken over gedrag met complimenten om een betere aanpak te bevestigen en aan moedigen. Het meest wenselijke is om zo preventief mogelijk te handelen. Door het gebruik van een scherpe observatie en een juiste timing kunnen conflicten met kleine aanwijzingen en codewoorden afgewend worden voordat het escaleert.

De begeleider kan de 6 fases onafhankelijk van elkaar gebruiken. Het benoemen van gedrag, het benoemen waar het kind zich bevind in de krater tijdens lessen. Wanneer zij kennis hebben vernomen van de conflictkrater zullen zij de aanwijzingen, de fases, de terminologie herkennen en inzetten.

De cursus is gestoeld op verschillende theorieën: de Escalatie trap van Glasl, ‘Character Education’ Thomas Lickona, ‘Rouwcurve’ Kubler Ross.

Voor wie

HBO-geschoolde jeugdhulpverleners; werkzaam in de ambulante jeugdzorg of de jeugd-ggz.

HBO-geschoolde hulpverleners werkzaam in het ambulante veld van de psychosociale hulpverlening of de psychiatrie.

Toelatingseis/vooropleiding

HBO

Duur en omvang

3 bijeenkomsten van 4 uur

Groepsgrootte

Max. 20 deelnemers

Niveau

Post HBO

Studielast

16 uur, 3 lessen a 4 uur, zelfstudie 4 uur

Toetsing

Schriftelijk

Erkenning / accreditatie

in aanvraag

Docenten

Benito Berndsen

Kosten

€ 300,- (vrijgesteld van BTW) Incl. alle materialen.

Cursusdagen & Locatie

1
  Nog niet bekend