Training:

Ouders begeleiden met een systemische bril

Een ervaringsgerichte training...
  • Voor HBO geschoolde hulpverleners
  • 3 bijeenkomsten van 4 uur
  • Studielast zelfstudie 6 uur
  • SKJ accreditatienummer SKJ201925 (19 punten)

Algemeen leerdoel

Na het volgen van deze training kan een begeleider beter systeemgericht denken en handelen.

Inhoud

In deze training staan drie thema’s centraal. De thema’s zijn gekoppeld aan de vaardigheden en attitudes die begeleiders nodig hebben om ouders optimaal te kunnen begeleiden als onderdeel van het systeem rondom het kind. Allereerst de kennismaking met het verschijnsel van de interne representatie van ieders wereld, de z.g. kaart of het model van de wereld (Romilla Ready, 2004). Die zorgt ervoor welke representatie iemand heeft van de wereld die vervolgens in iemands taalgebruik wordt weergegeven. Deelnemers oefenen hiermee en onderzoeken hun kaart van de wereld in sociale context. Ze ervaren de componenten van het optimaal aansluiten bij de ander; rapport, waarnemen, volgen, spiegelen, aansluiten en toevoegen. Om inzicht te krijgen in hun eigen mogelijke triggers t.a.v. gedrag van anderen wordt geoefend met het Kernkwadrant (Ofman, 1992). Zo krijgen deelnemers inzicht in het ombuigen van een allergie naar een uitdaging. De eerste bijeenkomst is gericht op de zelfkennis in contact met een ander.

Vervolgens wordt in de tweede bijeenkomst aandacht besteed aan het gezinssysteem in de vorm van het fenomeen ‘familie opstelling’. Door het zichtbaar maken van het eigen systeem van herkomst ervaren de deelnemers zaken als verbondenheid, plek, ordening en balans daar in. Vanuit eigen casus worden verschillende soorten gezinssituaties neergezet en krijgen de deelnemers oog voor onderliggende wetten van een systeem en ervaren zo ook hun eigen rol en plek in een casusgezin.

Tenslotte wordt in de derde bijeenkomst de koppeling gelegd tussen het eigen wereldmodel van de deelnemers en de rol die ze daarmee als professional vervullen. De kennis uit eerdere bijeenkomsten wordt zowel naar zichzelf toegepast en als werkvorm voor de praktijk met ouders aangeboden. Wat je zelf hebt ervaren kun je ook weer doorgeven. Hierbij gaat het om het werken met o.a. niet-toegestane delen van je persoonlijkheid. Zogezegd de eigenschap die je van jezelf niet toestaat en die je allergie oproept wanneer je die bij een ander tegenkomt. Met dergelijke delen van jezelf kun je met een bepaalde werkvorm een gesprek aangaan. Vervolgens is er aandacht voor de rollen die iemand vervult vanuit ‘ik heb, ik kan, ik ben’. Daarbij wordt stilgestaan bij de impact die een waarde en een overtuiging kan hebben op een rol die iemand wil of juist weigert te vervullen. Deelnemers staan stil bij ‘de vraag achter de vraag’ of ‘de persoonlijke waarde achter het gedrag’. De intentie van de training is dat begeleiders, door ervaren en reflecteren, bewuster kunnen worden van de betekenis die zij met hun ouderbegeleiding hebben via het vergroten van hun zelfkennis en systeembesef.

Voor wie

Jeugd- en gezinsprofessionals werkzaam op HBO niveau.

Toelatingseis/vooropleiding

HBO

Duur en omvang

3 bijeenkomsten van 4 uur

Groepsgrootte

Max. 15 deelnemers

Niveau

Post HBO

Studielast

16 uur, 3 lessen a 4 uur, zelfstudie 4 uur

Toetsing

Schriftelijk

Erkenning / accreditatie

SKJ 19 punten

Docenten

nnb

Kosten

€ 345,- (vrijgesteld van BTW) Incl. alle materialen.

Cursusdagen & Locatie