Training:

WORKSHOP Omgaan met jonge cliënten en ASS

Interactieve workshop met tips, handvatten en tools om op een speelse, bij jouw cliënt passende manier, te ontdekken wat hem/ haar bezig houdt.
  • dit is een 1-daagse WORKSHOP
  • duur 2,5 uur
  • nuttig voor alle hulpverleners en leerkrachten

Na afloop van deze workshop kan een begeleider op meerdere manieren met de jeugdige in gesprek gaan. Met als doel om hem/haar beter te begrijpen en om beter aan te kunnen sluiten.
Hierdoor wordt het mogelijk om de jeugdige meer te stimuleren en te motiveren.

Deze workshop is bedoeld voor een ieder die werkt met jongeren met autisme, zoals bijvoorbeeld binnen:

  • jeugdzorg/jeugdwet
  • jeugd GGZ
  • onderwijs
  • psychosociale hulpverlening
  • psychiatrie

Over de docent

Yvonne van den Berg

Werkzaam als Auti clown en Autismebegeleider. Heeft verschillende functies vervuld als docent, managementfunctie in de catering en leidinggevende in een non-profit organisatie. Haar  verlangen om meer samen te werken met de hulpvragende mens heeft tot nu toe geleid tot het werken met normaal begaafde pubers en volwassen mensen met een verstandelijke beperking en/of autisme. Als aandachtsfunctionaris ‘omgaan met verdriet/rouw’ mocht zij cliënten extra ondersteunen in moeilijke tijden. Het anders denken en gedragen door autisme blijft haar triggeren om waar mogelijk te zoeken naar praktische handvatten om fijner te leven.
Zij heeft zich gespecialiseerd in: Autisme, Omgaan met verdriet (afscheid, verandering, overlijden), Sociale zelfredzaamheid, Maatschappelijke zelfredzaamheid

Voor wie

(ambulant) begeleiders, coaches, hulpverleners, leerkrachten, een ieder die te maken heeft met het begeleiden van jongeren met autisme.

Toelatingseis/vooropleiding

nvt

Duur en omvang

2,5 uur

Groepsgrootte

minimaal 12, maximaal 15

Niveau

HBO

Studielast

2,5 uur

Toetsing

nvt

Erkenning / accreditatie

SKJ 2 punten

Docenten

Yvonne van den Berg

Kosten

€ 85,- Vrijgesteld van BTW. Incl. alle materialen

Cursusdagen & Locatie