Training:

Het begeleiden van mensen met autisme in hun omgeving

RAC Academy geeft met deze training meer inzicht in Autisme Spectrum Stoornissen
  • Voor HBO geschoolde hulpverleners
  • 3 bijeenkomsten van 4 uur
  • Studielast zelfstudie 9 uur
  • SKJ Accreditatienummer / ID nummer SKJ201140

Algemeen leerdoel

Na het volgen van deze training kan een begeleider die werkt met mensen met autisme op een effectieve, positieve en autismevriendelijke manier de cliënt en diens omgeving ondersteunen om de gestelde doelen te bereiken. De training is dusdanig vormgegeven dat de begeleider hetgeen hij / zij leert direct kan toepassen in de praktijk. Het accent ligt op het begeleiden van kinderen en jongeren. Daarnaast krijgen de deelnemers RAC Academy mee over hoe zij in de toekomst de vaardigheden bij elkaar en zichzelf kunnen blijven toetsen en is er ruim aandacht voor het leren van en met elkaar. De deelnemer zal zich na de training meer bekwaam voelen en passende interventies onderbouwd in zijn / haar begeleiding in kunnen zetten.

Inhoud

Tijdens de training ‘begeleiden van mensen met autisme in hun omgeving’ staan drie thema’s centraal. De thema’s zijn gekoppeld aan de kennis en vaardigheden die begeleiders nodig hebben om mensen met autisme en hun omgeving adequaat te begeleiden.

Allereerst de kennismaking met de Autisme Spectrum Stoornis (ASS). Deelnemers ervaren wat het is om ASS te hebben middels het AutismeBelevingsCircuit (van Autisme Centraal uit Gent). Hierbij wordt aandacht besteed aan de toelichting van vier verklaringstheorieën onderliggend aan ASS:  Centrale Coherentie (CC: het zien van samenhang), Theory of Mind (ToM: het kunnen verplaatsen in de belevingswereld van de ander), Executief Functioneren (EF: hogere controlefuncties van het brein; het flexibel toepassen van oplossingsstrategieën) en Sensorische integratie (SI: het waarnemen van de zintuigen en verwerken van de zintuigelijke informatie. Vervolgens wordt middels Brain Blocks (van den Ven, 2015) toegelicht hoe het brein met ASS werkt ten opzichte van een brein zonder autisme. Er wordt stil gestaan bij het verklaringsmodel van Martine Delfos (Delfos & Groot, 2016) “Mental Age Spectrum within 1 Person” (MAS1P) waarbij er sprake is van een spectrum aan mentale leeftijden die binnen één persoon voorkomen. Extra aandacht is er voor de (vertraagde) sociaal emotionele ontwikkeling van mensen met ASS. Met behulp van het IJsbergmodel wordt de vertaalslag gemaakt van theorie naar praktijk, zodat deelnemers direct op een praktische manier met de geleerde theorie in het werkveld aan de slag kunnen.

Bij het tweede thema staat de begeleidersrol centraal. Er wordt een koppeling gemaakt tussen de theorie in de eerste bijeenkomst en wat dit betekent in de praktijk. Er wordt stil gestaan bij de hulpverleningsrelatie met een cliënt en hoe aansluiting te vinden bij de cliënt en zijn/haar hulpvragen. De praktische vertaalslag van doelen naar handelen en materialen in de begeleiding wordt gemaakt. De kennismaking met oplossingsgerichte intervisie is een belangrijk doel van de bijeenkomst, zodat deelnemers ervaren hoe belangrijk het is dilemma’s binnen casuïstiek vanuit eigen kracht te bespreken.

Bij het derde thema wordt gekeken waar het systeem van de cliënt uit bestaat, hoe deze bij de zorg te betrekken en welke spanningsvelden dit oplevert. Wanneer er enkel met een cliënt gewerkt wordt, is zorg minder effectief en worden vaardigheden moeilijker vastgehouden. Deze bijeenkomst zet het geleerde in bijeenkomst 1 en 2 in het perspectief van de cliënt en zijn haar omgeving. Er wordt gewerkt met het maken van een FIT (Aelen, 2016) waarin begeleiders op zoek gaan naar oorzakelijke en in standhoudende factoren van het te onderzoeken gedrag, het probleem, de problematische interactie of de emotie. Daarnaast leren de begeleiders een verhoogde Expressed Emotion (EE) herkennen, zijn zij bewust van het effect op de geïdentificeerde patiënt (Clifford & Gevers, Cursus 3 op een rij; het ouderprogramma, 2010) en krijgen zij handvatten om dit met het gezin op te pakken. Als laatste ligt de nadruk op de kracht van positiviteit en leren begeleiders meerdere leuke methoden om de aandacht binnen een gezin te verplaatsen naar dat wat er wel goed gaat.

Bij deze training ontvangt de deelnemer het boek:  ” Autisme Centraal” van Kobe VanRoy

Voor wie

HBO-geschoolde jeugdhulpverleners; werkzaam in de ambulante jeugdzorg of de jeugd-ggz.

HBO-geschoolde hulpverleners werkzaam in het ambulante veld van de psychosociale hulpverlening of de psychiatrie.

Toelatingseis/vooropleiding

HBO

Duur en omvang

3 bijeenkomsten van 4 uur

Groepsgrootte

Max. 20 deelnemers

Niveau

Post HBO

Studielast

16 uur, 3 lessen a 4 uur, zelfstudie 9 uur

Toetsing

Schriftelijk

Erkenning / accreditatie

SKJ 18,5 punten

Docenten

Marja Jaspers, Martje Persoon

Kosten

€ 345,- (vrijgesteld van BTW) Incl. alle materialen.

Cursusdagen & Locatie

1
1 5 feb 2024
10:00-14:30u
Helmond
2 4 mrt 2024
10:00-14:30u
Helmond
3 6 mei 2024
10:00-14:30u
Helmond
2
1 27 mei 2024
10:00-14:30u
Helmond
2 10 jun 2024
10:00-14:30u
Helmond
3 1 jul 2024
10:00-14:30u
Helmond
3
1 9 sep 2024
10:00-14:30u
Helmond
2 7 okt 2024
10:00-14:30u
Helmond
3 4 nov 2024
10:00-14:30u
Helmond