Training:

Een taal erbij

Een Taal Erbij visualiseert relaties, geeft overzicht en inzicht vanuit een systemisch perspectief. Kosten betaald door RAC, training in EIGEN tijd.

Een Taal Erbij is een methodiek, ontwikkeld vanuit het systemische en contextuele gedachtegoed, die zich richt op het visualiseren van de interne en externe werkelijkheid van de cliënt. (grondlegger Marleen Diekmann, opleider en supervisor NVRG – overleden 7-4-2007)
Door middel van duplo-poppetjes en ander materiaal wordt het probleem van de cliënt verbeeld en de innerlijke dialoog zichtbaar gemaakt en gestimuleerd. Tegelijkertijd wordt het verleden erbij geplaatst, vanwege de onontkoombare verbondenheid tussen het hier en nu en de geschiedenis van de cliënt.
Een Taal Erbij is inzichtgevend en verhelderend. Het structureert de soms verwarrende werkelijkheid van een cliënt en werkt als zodanig ook ordenend voor de therapeut.
Door de sterke identificatie van de cliënt met het materiaal komt hij dicht bij zijn gevoel. De meerwaarde van de beelden is dat ze langer op het netvlies blijven hangen. Door het neerzetten van de beleving van de cliënt en/of partner en gezinsleden werkt Een Taal Erbij als een erkenning gevende interventie en zet beweging in gang.
Een Taal Erbij kan ingezet worden zowel bij individuele therapie als partner of ouderrelatietherapie, bij kinderen en in gezinsgesprekken.
Daarnaast kan Een Taal Erbij goed ingezet worden in intervisie en supervisie en biedt het snel overzicht in casuïstiekbesprekingen.
In de tweedaagse workshop krijgen de deelnemers de grammatica/repertoire van Een Taal Erbij aangereikt en leren ze door oefeningen, rollenspel, casuïstiekbesprekingen en supervisiedemonstratie de methodiek te gebruiken in het therapiegesprek. Thema’s die aan de orde komen zijn de vier dimensies van Nagy, parentificatie, rouw en trauma, gezinsdynamiek.
Daarnaast gaan de deelnemers gaan Een Taal Erbij ook zelf ervaren door een oefening waarin ze onderzoeken of er een relatie is met hun beroepskeuze en geschiedenis en hoe eigen gevoeligheden een rol kunnen spelen in het contact met de cliënt.
Doelgroep
Deze tweedaagse training is bedoeld voor hulpverleners die zich de methodiek eigen willen maken en een eerste introductie in het systemisch en contextueel inzetten van het materiaal.

Voor wie

Medewerkers RAC
6 vanuit Behandeling
6 vanuit Begeleiding

Toelatingseis/vooropleiding

HBO of werkzaam op HBO niveau

Duur en omvang

2 dagen

Groepsgrootte

maximaal 12

Niveau

nvt

Studielast

16 uur

Toetsing

nvt

Erkenning / accreditatie

SKJ 14 punten

Docenten

Ady van Doornik

Kosten

€ nvt

Cursusdagen & Locatie

1
1 15 mrt 2024
Helmond
2 22 mrt 2024
Helmond