Training:

Echt blijven

Echt zijn, echt blijven. Makkelijk?
  • Zowel MBO als HBO
  • 5 bijeenkomsten van 4 uur
  • zelfstudie 4,5 uur

Algemeen leerdoel

Ontwikkeling van onbewust naar bewust bekwaam.

Inzicht verkrijgen in je eigen opvattingen, lichaamshouding en handelswijze, en welke impact dit heeft op het hulpverleningsproces.

Leren omgaan met stress.

De opgedane theoretische kennis kunnen toepassen in de praktijk.

Inhoud

Echt zijn, echt blijven. Het klinkt zo makkelijk.

Met behulp van onder andere de territoriumleer, het crisisontwikkelingsmodel, maar ook de stresscyclus, gaan we aan de slag.

De training kenmerkt zich door veel interactie met elkaar en verschillende actieve werkvormen.

Doel van de training is een ontwikkeling van onbewust naar bewust bekwaam.

Inzicht verkrijgen in je eigen opvattingen, lichaamshouding en handelswijze, en welke impact dit heeft op het hulpverleningsproces.

De manier van zelfreflectie welke gehanteerd wordt binnen de training, is daarna direct toepasbaar in de praktijk. Complexe hulpvragen kunnen worden verdeeld in behapbare proporties onderwijl er tevens sprake is van een respectvolle bejegening.

Dit alles doordat binnen de training processen helder en tastbaar in beeld zijn gebracht binnen een veilige omgeving. De processen die de deelnemer doorgaat, zijn herkenbaar binnen het werkveld. Men ervaart en oefent verschillende werkvormen, om zo de beroepsbekwaamheid te vergroten.

Waarom zou je je hiervoor aanmelden?

Door de workshop kom je sterker in je schoenen te staan, wordt er een ontwikkeling in gang gezet van onbewust bekwaam naar bewust bekwaam en wordt er tijd gemaakt om nu eens aan jezelf te werken, los van de met welke doelgroep je werkzaam bent.

Er wordt ruim de tijd genomen om aan de deelnemers zelf te werken. Wie ben ik echt? Thuis, bij vrienden of op het werk? Welke kwaliteiten zijn latent aanwezig en zouden mij verder kunnen brengen? Welke kwaliteiten zou ik nog willen ontwikkelen?

Wat doet het?

De deelnemer maakt zich de territoriumleer, het crisisontwikkelingsmodel en de stresscyclus eigen. Er wordt duidelijk hoe deze toe te passen zijn in het dagelijks leven en op het werk.

Er wordt inzichtelijk gemaakt dat wel allemaal onze eigen ideeën, opvattingen en normen en waarden hebben. En hoe deze ons dagelijks leven en werk beïnvloeden.

Extra onderdelen ten opzichte van de workshop zijn “omgaan met verbale agressie”, “bejegening” en “feedback op en tijdens het werk”. Alle theorie wordt ook uitvoering geoefend tijdens de lessen, om de stof eigen te maken.

Wat lost het op?

Er worden praktische tools aangereikt om lastige, spannende of vastgelopen situaties in ander daglicht te zien.

De deelnemer krijgt direct toepasbare praktische tips over de invloed van de lichaamshouding, het stemgebruik en de mindset.

Er wordt besproken hoe er op het werk met feedback omgegaan wordt. Wat kan er anders, wat gaat er goed. En hoe gaan we dit samen verder afspreken.

Door het volgen van de training, wordt je een professional die steviger in zijn schoenen staat, minder kans loopt op uitval, er kan zijn en op de gewenste manier, voor de ander.

Over de docent

Bartho Martens

Bartho is jarenlang werkzaam geweest binnen grote zorginstellingen en dienstverlenende instanties. Hij werkt als coach, trainer, begeleider, mentor.
Steeds manifesteerde hij zichzelf als de collega die er voor de andere collega’s was.
De schouder, het hart onder de riem. Maar ook de stok achter de deur of de spiegel.

Naast jarenlange werkervaring is hij getrouwd en trotse vader van twee zonen.
“Echt zijn” betekent voor hem dat hij deze ervaringen deelt en gebruikt binnen zijn trainingen en workshops.

“Mijn trainingen en workshops kenmerken zich door een open sfeer,
een “no-nonsense” mentaliteit en een gezonde dosis humor.
Opdrachten worden afgestemd op de groep en komen voort uit de praktijk.
De behandelde stof is direct concreet toepasbaar.”

Voor wie

ambulante begeleiders, coaches, hulpverleners, onderwijskundigen, zowel MBO als HBO

Toelatingseis/vooropleiding

MBO

Duur en omvang

5 bijeenkomsten van 4 uur

Groepsgrootte

minimaal 10, maximaal 16

Niveau

MBO/HBO

Studielast

24,5 uur waarvan 4,5 uur zelfstudie

Toetsing

presentatie

Erkenning / accreditatie

SKJ 24,5 punten

Docenten

Bartho Martens

Kosten

€ 475,00 Vrijgesteld van BTW. Incl. alle materialen.

Cursusdagen & Locatie

1
  Nog niet bekend