Training:

Het toepassen van de basisprincipes van CGT

Cognitieve Gedragstherapie is een effectieve methode om mensen te leren anders tegen problematische situaties aan te kijken
  • Voor HBO geschoolde hulpverleners
  • 3 bijeenkomsten van 4 uur
  • Studielast zelfstudie 4 uur
  • SKJ Accreditatienummer / ID-nummer SKJ202095

Algemeen leerdoel

Na het volgen van deze training is de begeleider bekend met de basisprincipes van CGT en met de hulpmiddelen/oefeningen die hij/zij in de begeleiding van kinderen en jongeren met autisme kan gebruiken.

Inhoud

Cognitieve Gedrag Therapie (CGT) is een effectief gebleken methode om mensen te leren anders tegen problematische situaties aan te kijken en om er anders mee om te gaan. Tijdens deze training leren begeleiders wat de basisprincipes van CGT zijn en welke technieken zij kunnen gebruiken.  Naast een inhoudelijk stukje over wat CGT inhoudt, gaan de deelnemers actief aan de slag met het oefenen van deze technieken, zodat zij deze kunnen toepassen in hun begeleiding. Doordat de begeleider dit tijdens de training zelf gaat oefenen, kan hij/zij dit direct toepassen in het werkveld. Het geoefende en de huiswerkopdrachten worden besproken tijdens de training, waardoor er genoeg aandacht is voor het leren van en met elkaar.
Daarnaast krijgen de deelnemers RAC Academy mee over hoe zij kunnen herkennen bij welke problematiek en wanneer het toereikend zou kunnen zijn de CGT in begeleiding toe te passen of dat doorverwezen moet worden naar een (andere) vorm van behandeling.
De deelnemer zal zich na de training meer bekwaam voelen de problematiek van de cliënt te doorgronden en hierop passende interventies in te kunnen zetten.

Voor wie

HBO-geschoolde jeugdhulpverleners; werkzaam in de ambulante jeugdzorg of de jeugd-ggz.

HBO-geschoolde hulpverleners werkzaam in het ambulante veld van de psychosociale hulpverlening of de psychiatrie.

Toelatingseis/vooropleiding

HBO

Duur en omvang

3 bijeenkomsten van 4 uur

Groepsgrootte

Max. 20 deelnemers

Niveau

Post HBO

Studielast

16 uur, 3 lessen a 4 uur, zelfstudie 4 uur

Toetsing

Schriftelijk

Erkenning / accreditatie

SKJ 19 punten

Docenten

Sanne Meeuws

Kosten

€ 345,- (vrijgesteld van BTW) Incl. alle materialen.

Cursusdagen & Locatie