Training:

Beroepsethiek Basis en Verdieping

Deze training is voor Jeugdzorgwerkers en Jeugd- en gezinsprofessionals een verplicht onderdeel. Met een basistraining en verdiepingstraining.

Leerdoelen

Je kent de beroepscode en kunt de achterliggende principes in de code benoemen en het hieraan gerelateerde tuchtrecht;
Je kunt de verschillende kenmerken van een beroepsethisch perspectief benoemen
Je kunt een deontologische, een consequentialistische en een deugd-ethische benadering in het redeneren over beroepsethische kwesties herkennen en deze in de praktijk toepassen
Je hebt ervaring opgedaan met het oefenen van moreel beraad en dit toegepast op een casus.
Je kunt een verslag van het moreel beraad in een schriftelijk verslag verwerken

Inhoud

Er wordt aan de hand van een onderscheid tussen drie typen van professioneel handelen (als medewerker van een organisatie, als beroepsbeoefenaar en als persoon) verkend wat de specifieke ethische dimensies, vragen en waarden zijn die in het werk van de jeugdzorg een rol spelen.

Verschillende aspecten van de beroepsethiek komen aan de orde, waarbij de beroepscode (en de totstandkoming daarvan) en tuchtrecht wordt besproken en gekeken wordt welke verplichtingen, verwachtingen en (on)mogelijkheden daarin aan jeugdzorgwerkers worden gesteld. Daarnaast ligt een groot accent op het leren reflecteren op ervaren dilemma’s en zullen methoden aangereikt worden om daar op zinvolle wijze met elkaar over te kunnen reflecteren.

De cursus bestaat uit twee dagdelen. In de eerste bijeenkomst wordt aandacht besteed aan de vragen: wat is ethiek, wat zijn normen en waarden? Welke typen van ethisch redeneren zijn er in (beroeps-)ethiek te herkennen? Daarbij wordt zelf ingebrachte casuïstiek van deelnemers gebruikt ter illustratie en toepassing van de begrippen.

Het tweede deel zal bestaan uit een introductie op de beroepscode (welke functies hebben beroepscodes, welke normatieve aannames zijn er en hoe luiden de belangrijkste overwegingen in de beroepscode voor de jeugdzorgwerker). Tuchtrecht zal hier ook worden besproken. De casuïstiek zal opnieuw leidraad zijn bij een praktijkopdracht om de beroepscode te leren toepassen. Aan het einde van de eerste bijeenkomst wordt afgesproken welke casussen de tweede bijeenkomst centraal zullen staan. Er is een zelftoets voor de deelnemers beschikbaar na de eerste bijeenkomst. Deze moet met een goede beoordeling worden afgerond.

In de tweede bijeenkomst zal worden ingegaan op enkele belangrijke thema’s die binnen de jeugdzorg een centrale rol spelen: professionele autonomie en professionele verantwoordelijkheid, kindermishandeling als normatief concept, en handelingsverlegenheid. Daarna gaan de deelnemers in groepen aan de slag met moreel beraad en zullen ze aan de hand van een methode ethische reflectie dit in de praktijk brengen. Op die manier kunnen zij zelfstandig leren reflecteren over ethische kwesties in het professionele werkveld. Ter afsluiting werken de deelnemers per groep de casus uit en krijgen daarop feedback.

Over de docent

drs. Erica Westerveld

Erica Westerveld is afgestudeerd in de zorgethiek. Sinds 1973 is zij werkzaam in Zorg en Welzijn als begeleider of verpleegkundige. Daarnaast werkt zij als docent in het onderwijs en geeft ze als zzp’er cursussen over beroeps- en zorgethiek. Aansluiten bij de ander die je mag ondersteunen, onderwijzen of begeleiden is hierbij belangrijk. Waarbij het een uitdaging is om ervaring en deskundigheid te gebruiken en vooral ook te delen daar waar dat nodig of gewenst is. Sinds 2009 is Erica werkzaam als zzp’er.

 

Deze training kan ook incompany verzorgd worden. Data en locatie worden dan in overleg vastgesteld.
De training wordt zowel online als in een fysieke training aangeboden. Als de richtlijnen mbt Corona het toelaten gaat de voorkeur uit naar een fysieke training.

Voor wie

Jeugdzorgwerkers en jeugd- en gezinsprofessionals

Toelatingseis/vooropleiding

nvt

Duur en omvang

2 dagdelen van 4 uur

Groepsgrootte

16 maximaal

Niveau

MBO+ / HBO

Studielast

14 uur

Toetsing

Zelftoets na bijeenkomst 1

Erkenning / accreditatie

SKJ 9,6 punten

Docenten

drs. Erica Westerveld

Kosten

€ 310,00 Vrijgesteld van BTW. (inclusief alle materialen)

Cursusdagen & Locatie

1
1 9 apr 2024
13:00-17:00u
Helmond
2 16 apr 2024
13:00-17:00u
Helmond