Training:

Afstemmen op de sociaal emotionele behoefte van je cliënt

Sociaal Emotioneel onderzoek: wat houdt het in en hoe kun je de uitslag van een SEO onderzoek inzetten in de praktijk.
  • Voor HBO geschoolde hulpverleners
  • 3 bijeenkomsten van 4 uur
  • Studielast zelfstudie 4 uur
  • SKJ accreditatienummer SKJ202947 (20 punten)

Algemeen leerdoel

Na het volgen van deze training kan een begeleider de uitslag van het SEO onderzoek interpreteren en toepassen. Daardoor kun je beter afstemmen op de sociaal emotionele ontwikkelingsleeftijd van je cliënt.

Inhoud

Met Sociaal Emotioneel onderzoek wordt de sociale emotionele leeftijd van een kind/volwassene ingeschaald. Naast de cognitieve ontwikkeling van een kind loopt de emotionele ontwikkeling, deze speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van een kind. Bij mensen met ASS kan de emotionele ontwikkeling vertraagd of verstoord verlopen, waardoor de sociaal emotionele ontwikkeling lager ligt dan hun cognitieve niveau. Dit zorgt voor dagelijkse problemen bij het kind/volwassenen en hun omgeving. Een inschatting maken van hun sociaal emotionele niveau is erg behulpzaam, zowel in het diagnostische proces als in strategie voor behandeling en begeleiding van het kind/volwassenen en hun omgeving. In deze cursus wordt er gericht uitgelegd wat de SEO-R2 onderzoek inhoudt en een vertaling gemaakt naar de praktijk.

N.B. Het is niet zo dat je na deze training de SEO-R2 zelf mag afnemen.

Voor wie

HBO-geschoolde jeugdhulpverleners; werkzaam in de ambulante jeugdzorg of de jeugd-ggz.

HBO-geschoolde hulpverleners werkzaam in het ambulante veld van de psychosociale hulpverlening of de psychiatrie.

Toelatingseis/vooropleiding

HBO

Duur en omvang

3 bijeenkomsten van 4 uur

Groepsgrootte

Max. 20 deelnemers

Niveau

Post HBO

Studielast

16 uur, 3 lessen a 4 uur, zelfstudie 4 uur

Toetsing

Schriftelijk

Erkenning / accreditatie

SKJ 20 punten

Docenten

Guusje Holzken

Kosten

€ 345,- (vrijgesteld van BTW) Incl. alle materialen.

Cursusdagen & Locatie